آکادمی منتور

برنامه های آموزشی آکادمی منتور به شرح زیر ارایه می گردد.

دوره های تجارت بین المللی

 • دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل
 • تربیت کارشناس صادرات
 • مکاتبات بازرگانی بین المللی
 • مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • مدیریت خرید و سفارشات خارجی
 • اینکوترمز 2020
 • تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل
 • ابزارهای تجزیه،تحلیل و مطالعه بازارهای بین الملل
 • آشنایی با مفاهیم لجستیک و زنجیره تامین
 • مهارت‌های شرکت‌داری ویژه مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و SME

دوره های تخصص تجارت بین المللی

 • آشنایی با روش های تأمین مالی

 • مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه (URDG 758) با تشریح رویه استاندارد مقررات (ISDGP)

 • قراردادهای بازرگانی بین المللی

 • گزارش ‏دهی پایداری (SR) یا گزارش مسئولیت اجتماعی (CSR)

 • رویه های بین المللی عملیات بانکی (ISBP) در کاربرد UCP

 • بررسی اسناد در اعتبار اسنادی

 • مقررات متحدالشکل وصولی ها

 • آشنایی با نمونه قرارداد فروش بین المللی ICC

دوره های بازاریابی و توسعه کسب و کار

 • تحول دیجیتال در کسب و کار و تجارت
 • تحلیل داده‌های کسب و کارBusiness Data Analysis
 • نحوه حضور موثر در نمایشگاه‌ها
 • تبلیغات و تحقیقات بازار برای مدیران بازرگانی
 • مدیریت برند و تبلیغات
  دیجیتال مارکتینگ
 • برندسازی کسب و کارهای B2B
 • مهارت‌های نرم در کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار
 • طراحی مارکتینگ پلن
 • تدوین استراتژی‌های مارکتینگ برای
 • شرکت‌های بازرگانی
 • اعمال حاکمیت شرکتی در کسب و کارهای ایرانی با تمرکز بر توانمندسازی مدیران