خدمات منتورشیپ

درباره منتور

منتور در دهه ی هفتاد خورشیدی به همت گروه سپاس مقدم  با هدف توسعه و توانمندسازی مدیران، کارآفرینان و دانشجویان مستعد رشته مدیریت متولد شد. از ابتدا رویکرد منتور ارایه راهکارهای پویا، به روز، خردمحور و متناسب با ساختارهای مورد نیاز در ایران بوده است و این پویایی هموارد موجب بهبود مستمر ما گردیده است. اکنون پس از حدود سه دهه فعالیت در بازار ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه به غیر پارسی زبانان  نیز خدمت رسانده ایم.

در صورت تمایل به بهره گیری از خدمات ما با کارشناسان ما در بخش تماس با ما منتور در ارتباط باشید.