ماهیت کسب و کار 1- آموزش تخصصی دوره‌های تحلیل کسب و کار با نرم‌افزارهای Power BI 2- هوشمندسازی کسب و کار BI و طراحی داشبوردهای مدیریتی و تحلیلی 3- تربیت کارشناس تحلیل‌گر حرفه‌ای داده و امکانسنجی طرح کسب و کار 4- رایانش ابری کسب و کار